Aktualności strona główna

Witamy na stronie MGOPS Krzyż Wlkp.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wielkopolski, tel. 67 256-40-82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
czynny jest od poniedziałki do piątku w godzinach 7.00- 15.00


 


Świadczenia rodzinne / Fundusz alimentacyjny - Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Kliknij aby wyświetlić szczegóły.

 


 

Stypendia 2014 - sprawdź kryteria, pobierz wniosek!

 


 

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Uprawnienia te będą dotyczyły między innymi: zniżek za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom np. niektórych muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno- sportowych, zniżki na transport kolejowy

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Aktualny wykaz uprawnień Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Uprawnienia te będą na bieżąco aktualizowane.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokumentem identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Program będzie realizowany przez gminy od dnia 16 czerwca 2014 r.

Informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wlkp. w godz. od 700 do 1500 pokój świadczeń rodzinnych (nr 5) lub pod nr telefonu (67)2565795.

 

 


 

 

 

Zasiłki z pomocy społecznej świadczone przez Miejsko - Ośrodek Pomocy Społecznej


Rodzaje zasiłków
  

 

1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały 
b) zasiłek okresowy
c) zasiłek celowy i zasiłek specjalny celowy
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
e) pomoc dla rodzin zastępczych
f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
i)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

 

2. Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna
b) bilet kredytowany
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne
d) składki na ubezpieczenie społeczne
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
f) sprawienie pogrzebu
g) poradnictwo specjalistyczne
h) interwencja kryzysowa
i) schronienie
j) posiłek
k) niezbędne ubranie
l) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania
m) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
n) mieszkania chronione
o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie –

w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

 

Go to top